Превозвач

В категорията превозвач имаме един основен тип потребител: собственикът на камион. Няма значение дали е собственик на индивидуален транспорт или на по-голяма компания, която работи с голям брой товарни автомобили, техните нужди са същите: намирането на правилния товар за превоз от последната точка на разтоварване.

EUlogis са тук, за да направят точно това. Не е тайна, че успехът на бизнеса на превозвача е транспортирането на техните товари колкото е възможно по-бързо по всичките си маршрути. EUlogis търси между товари, които са на разположение за транспорт от града / региона на разтоварване на превозвача, така че шофирането с празен багажник да се сведе до минимум, имащо за цел оптимизирането на бизнес модела на превозвача.

Eulogis създават пазар с двустранна печалба за товарачи и превозвачи!