Товарач

В категорията товарач имаме два основни типа потребители: производители и търговци. Преместването на стоки от производителите до търговците е логистична дейност и се изисква и от двете страни. Едната страна трябва да превозва продукти за продажба, а другата трябва да осигури продуктите за продажбата. Така или иначе, логистичната дейност на двете звена и оптимизирането на логистиката на този раздел, могат значително да повлияят както на дейността на производителите, така и на търговците чрез преместване на продуктите по-бързо и с минимални разходи.

EUlogis са тук, за да направят точно това. Тъй като нито един производител или търговец няма пълния капацитет на логистика за осигуряване на непрекъснат превоз по заявка, EUlogis е идеалният портал за търсене на превозвачите, които са готови да транспортират всички продукти от точка А до точка Б, при минимални разходи и в зададените срокове.

Eulogis създават пазар с двустранна печалба за товарачи и превозвачи!